Vstupní konzultace

Trvání: 50 – 60 minut

Cena: 399 Kč

 

Anamnestické vyšetření

  • Zjištění aktuálního zdravotního stavu – Zdravotní anamnéza
  • Posouzení aktuálních stravovacích návyků – Nutriční anamnéza
  • Zhodnocení aktuální i v minulosti prováděné pohybové aktivity – Sportovní anamnéza
  • Zhodnocení harmonogramu pracovního dne – Pracovní anamnéza
  • Další: farmakologická anamnéza, rodinná anamnéza, …

 

Antropometrické vyšetření

  • Vážení, měření obvodů (pas, boky, nedominantní paže)
  • Výpočet BMI
  • Přibližný výpočet bazálního metabolismu

 

Výživová doporučení pro stanovené cíle klienta

 

Nutriční timing (co, kdy jíst a proč)

 

Orientace v potravinách (vhodné x nevhodné)

 

Doplňky stravy (vhodné x nevhodné)

 

Doporučení vhodné pohybové aktivity (ukázka jednoduchých cviků proveditelných v domácím prostředí)

 

Návrh další spolupráce