TRX Yoga

Spojení oblíbeného cvičení na závěsném systému TRX a stále více populární jógy.

Klasické jógové pozice přizpůsobujeme tak, aby se daly odcvičit na TRX. Mnoho pozic ti právě TRX ztíží a některé naopak ulehčí. Pokud se ti těžší pozice nedaří v TRX zvládnout, kdykoliv mohu cvičit i bez náčiní.

Pro lepší absolvování hodiny doporučujeme mít již s TRX aspoň malou zkušenost.